You are here: สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน -> 1.3 ร่างกายเราเผาผลาญประมาณเท่าไร

1.3 ร่างกายเราเผาผลาญประมาณเท่าไร

This entry was posted in สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

ร่างกายเราเผาผลาญประมาณเท่าไร

  หากเราต้องการทราบว่า จริงๆแล้วร่างกายเราเผาผลาญเท่าไร ก็จะต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยพอสมควรในการวัด ซึ่งในปัจจุบันตามฟิตเนตที่ทันสมัยก็มักจะมีเครื่องวัดอัตราการเผาผลาญได้ แต่ถ้าเราไม่สามารถหาเครื่องวัดได้  เราก็สามารถคำนวณคร่าวๆ โดยการคำนวณค่า MBR นั่นเอง

โดยเริ่มต้นจากการคำนวณค่า BMR (Basal Metabolic Rate) หรือเรียกว่าอัตราการเผาผลาญพลังงานขณะที่เราพัก ซึ่งก็คือตัวเลขที่บอกให้เราทราบว่า หากเราไม่มีกิจกรรมอะไรเลย (นั่งๆนอนๆ)ร่างกายเราจะใช้พลังงานประมาณเท่าไร

ผู้หญิง : BMR = 655 + (9.6 x น้ำหนักเป็นกิโลกรัม) + ( 1.8 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (4.7 x อายุหน่วยเป็นปี)

ผู้ชาย : BMR = 66 + (13.7 x น้ำหนักเป็นกิโลกรัม) + ( 5 x ส่วนสูงเป็น ซม.) – (6.8 x อายุห

น่วยเป็นปี)

เช่น ผมเป็นผู้ชาย หนัก 65 Kg สูง 177 ซม. อายุ 27 ปี

ค่า MBR ของผมคือ 66 + (13.7 x 65) + ( 5 x 177) – (6.8 x 27) = 1,658 กิโลแคลอรี/วัน

นั่นหมายความว่า หากเรานั่งๆนอนๆ เฉยๆทั้งวัน ผมจะใช้พลังงานประมาณ 1,658 กิโลแคลอรี/วัน

เมื่อได้ค่า BMR มาแล้ว เราก็จะนำมาคำนว

ณว่าปกติในแต่ละวันร่างกายเราเผาผลาญพลังงานวันละเท่าไร โดยจะนำค่า BMR ที่ได้มาคูณกับค่าตัวแปรตามสูตร ซึ่งตัวแปรนี้ขึ้นอยู่กับว่าโดยเฉลี่ยเรามีกิจกรรมมากน้อยแค่ไหน ดังต่อไปนี้ครับ

หากเรานั่งทำงานอยู่กับที่ และไม่ได้ออกกำลัง

กายเลยตัวแปรจะ = 1.2

หากเราออกกำลังกายเล็กน้อย ประมาณสัปดาห์ละ 1 – 3 วัน ตัวแปรจะ = 1.375

หากเราออกกำลังกายปานกลาง ประมาณสัปดาห์ละ 3 – 5 วัน ตัวแ

ปรจะ = 1.55

หากเราออกกำลังกายอย่างหนัก ประมาณสัปดาห์ละ 6 – 7 วัน ตัวแปรจะ = 1.725

หากเราออกกำลังกายอย่างหนักทุกวัน 2รอบ/วัน ทั้งรอบเช้าและรอบเย็น ตัวแปรจะ = 1.9

►หมายเหตุ เพื่อให้เข้าใจนิยามการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง โปรดอ่าน บล็อกการออกกำลังกายที่ผมเขียนให้ทุกๆคนอ่านด้วยนะครับ

เช่น จากตัวอย่างที่ยกมา  ผมมีค่า BMR = 1,658 กิโลแคลอรี/วัน หากผมออกกำลังกายประมาณสัปดาห์ละ 1 – 3 วัน  ค่าตัวแปรคือ 1.375

นั่นหมายความว่า ร่างกายผมจะเผาผลาญพลังงานประมาณ 1,658 x 1.375 = 2,280 กิโลแคลอรี/วัน

.

 

Comments are closed.