You are here: สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน -> 7.1อ้วนกรรมพันธุ์

7.1อ้วนกรรมพันธุ์

This entry was posted in สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน. Bookmark the permalink.

ความเชื่อหลายๆ อย่าง ►มักจะสวนทางกับความจริง ในเรื่องการลดน้ำหนักก็เช่นกัน มีความเชื่อหลายอย่างที่เป็นเรื่องบอกต่อๆกันมา แต่เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง

►ความอ้วนกับกรรมพันธ์ุ

 

 เราจะสังเกตุเห็นว่าครอบครัวที่พ่อแม่อ้วน ลูกๆมักจะอ้วนตามไปด้วย จึงทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าความอ้วนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์

 ความเข้าใจนี้ถูกต้องแต่ไม่ทั้งหมด เพราะว่าทางการแพทย์บอกเอาไว้ว่า ►กรรมพันธุ์ (พันธุกรรม) มีผลต่อเรื่องของน้ำหนักตัวเพียงแค่ 30% เท่านั้น เช่น อาจจะมีผลในเรื่องของการเผาผลาญที่น้อยกว่าปกติ หรือบางครอบครัวมีโรคประจำตระกูลที่เป็นแล้วทำให้อ้วนง่าย (เช่นไทรอยด์) แต่ไม่ได้หมายความว่าหากพ่อแม่อ้วน แล้วลูกจะต้องอ้วนแน่นอน 100% เพราะเราคงเห็นหลายๆ ครอบครัวที่พ่อแม่อ้วนแต่ลูกผอม หรือพ่อแม่ผอมแต่ลูกอ้วน

 

 สิ่งที่น่ากลัวในกรณีที่พ่อแม่หรือพี่น้องของเราอ้วน  ไม่ใช่กรรมพันธุ์►แต่เป็นนิสัยต่างหาก เหตุที่พ่อแม่อ้วนก็เพราะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมชอบทานอาหารที่ให้พลังงานมากและออกกำลังกายน้อย เมื่อพ่อแม่มีพฤติกรรมแบบไหน ลูกๆ ก็มักจะมีพฤติกรรมแบบนั้นตาม

 

 ซึ่งพฤติกรรมที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ก็จะกลายเป็นนิสัยติดตัว พ่อแม่ที่อ้วนจึงมักมีลูกที่อ้วนเพราะติดนิสัยที่ทำให้อ้วน แต่หากลูกไม้หล่นไกลต้น ไม่มีพฤติกรรมแบบพ่อแม่ หรือพยายามเปลี่ยนแปลงให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสม คนที่มีพ่อแม่ที่อ้วนก็สามารถผอมได้เช่นกัน

ผอม

Comments are closed.