You are here: สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน, อาหารลดความอ้วน -> 7.2เด็กอ้วนๆดีแล้ว

7.2เด็กอ้วนๆดีแล้ว

This entry was posted in สาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีลดความอ้วน, อาหารลดความอ้วน. Bookmark the permalink.

►เด็กอ้วนๆดีแล้ว

 คนที่เป็นพ่อแม่นั้น มักจะห่วงลูกของตนจะได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต จึงพยายามที่จะให้ลูกได้ทานเต็มที่ อะไรที่บำรุงได้ก็ซื้อมาให้ทาน แล้วพอลูกน้ำหนักตัวเริ่มเกินมาตรฐานก็คิดว่าไม่เป็นไร เด็กอ้วนดูน่ารักดีเดี๋ยวโตมาก็ผอมเองได้

 

 ความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดมหันต์เลยทีเดียว เพราะพฤติกรรมการทานแบบผิดๆ จะปลูกฝังในตัวเด็กจนเป็นนิสัย ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงยากเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ และผู้ใหญ่ที่เริ่มอายุมากขึ้นจะมีกิจกรรมน้อยลง มีการเผาผลาญพลังงานน้อยลง ลิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กที่อ้วน  เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่จะลดน้ำหนักลงได้ยากกว่าตอนที่เป็นเด็ก ข้อมูลทางการแพทย์และสถิติจึงบอกว่า ►เด็กที่อ้วนจะมีแนวโน้มค่อนข้างมากที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วน

 

 และอย่าลืมว่าเด็กที่อ้วน มีโอกาศจะถูกเพื่อนล้อเรื่องรูปร่างของตนเองค่อนข้างมาก จึงทำให้ไม่อยากเข้าสังคม ขาดความมั่นใจในตนเอง ซึ่งนิสัยเหล่านี้อาจจะถูกปลูกฝังไปจนเข้าโตได้เช่นกัน

 

 ที่สำคัญที่สุดก็คือ เด็กที่อ้วนมีโอกาสจะเป็นโรคที่เราคิดไม่ถึงว่าเด็กจะเป็นได้ ่เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต หรือแม้แต่โรคมะเร็ง

 

 ฉะนั้นหากวันนี้เรามีลูกหลานที่ยังเด็ก แต่เริ่มอ้วนเกินมาตรฐานแล้ว ก็ควรจะให้เขาเริ่มลดน้ำหนักในวันนี้ เพราะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก และการลดน้ำหนักตั้งแต่วันนี้ จะเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตได้ ►จึงเป็นความหวังดีที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

Comments are closed.